Informatie avond: Fiscale gevolgen vrijwilligersvergoedingen voor maatschappelijke organisaties

Wat zijn de fiscale gevolgen voor maatschappelijke organisaties van vrijwilligersvergoedingen?

Het Vrijwilligerswerk Tynaarlo biedt samen met de Haren-Tynaarlose Uitdaging en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren een informatieavond over vrijwilligersvergoedingen en de fiscale gevolgen daarvan voor organisaties die werken met vrijwilligers.

Laat je niet onaangenaam verrassen door de Belastingdienst!
Stichtingen en verenigingen die vergoedingen betalen aan vrijwilligers zijn aan fiscale regels gebonden. Het niet goed toepassen van deze regels kan tot naheffingen leiden. Afgelopen jaar is de regelgeving op dit onderdeel weer aangepast. Het uitbetalen van (on) kostenvergoedingen aan vrijwilligers én het inhuren van ZZP-ers, een artiest of iemand die zijn diensten aan de stichting of vereniging verleent, maar ook het uitreiken van cadeaubonnen en kerstpakketten, is niet altijd zonder fiscale gevolgen. Tijdens de bijeenkomst leert u situaties herkennen waar mogelijk fiscale regels gelden en hoort u waar de benodigde informatie te vinden is.
 
Om u bij te praten over dit onderwerp organiseren we op dinsdag 21 mei een bijeenkomst. Deze avond is kosteloos, opgave is noodzakelijk.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 in Vries.