Sociaal Team

Hoe werkt het sociaal team?

Het team zoekt naar mogelijkheden voor mensen met vragen, problemen of ideeën over het dorp. Het team denkt met de inwoner mee over praktische, bij hem of haar passende oplossingen. Wat kun je zelf doen in het dorp of voor dorpsgenoten? Welke mensen in jouw omgeving kunnen gevraagd worden om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in het dorp, waarbij aansluiting kan worden gezocht? Als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvoor in gang gezet.

Wie vormen het sociaal team?

Een sociaal team bestaat uit mensen die werken bij verschillende organisaties zoals welzijn, maatschappelijk werk (beide Trias), MEE Drenthe en gemeente (WMO). Samen vormen zij één team in het dorp. De teamleden brengen ieder hun eigen kennis en ervaringen mee. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid en zorg.

Beter organiseren van zorg en welzijn

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als er sprake is van beperkingen. Het aantal ouderen groeit nog steeds. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt dus toe, terwijl de beschikbare budgetten kleiner worden. Dat vraagt om een andere manier van werken. De gemeente Tynaarlo vindt dat zorg en welzijn niet alleen goedkoper kunnen, maar vooral ook slimmer en beter. In het sociaal team kunnen de gemeente en de instellingen efficiënter samenwerken en de juiste oplossingen zoeken, dichtbij huis.

Werkwijze

- Gesprek met een inwoner(s): samen in kaart brengen wat er speelt.

- Samen zoeken naar mogelijkheden: wat kan een inwoner zelf nog doen? Waar kunnen mensen uit zijn sociale netwerk bijspringen? Waarbij kunnen vrijwilligers of anderen in het wijknetwerk helpen?

- Als het nodig is professionele hulp, specialistische zorg en/of hulpmiddelen regelen.