Sociaal Vitaal

Een nieuw beweeg project voor senioren

Actief, weerbaar en gezond door ’t leven!

Dit project is bedoeld voor mensen die onvoldoende bewegen, graag meer/makkelijker sociale contacten willen hebben en weer energieker in het leven willen staan. De leiding van de groepen is in handen van speciaal voor Sociaal Vitaal opgeleide deskundige leiding. Spelenderwijs worden de thema’s weerbaarheid en sociale vaardigheid in deze lessen geïntegreerd. 

Wat gaan we doen?

  • Bewegen; een veelzijdig programma, gericht op het weer plezier krijgen in bewegen.
  • Weerbaarheidstraining; leren omgaan met angst, het krijgen van meer zelfvertrouwen en het leren aangeven van grenzen.   
  • Sociale vaardigheidstraining; verbeteren en onderhouden van sociale contacten.
  • Voorlichting over gezondheids- en sociale thema’s om een gezond leefpatroon te bevorderen, zoals o.a.: ontspanning, voeding, medicijngebruik.
  • Vooraf of na de les gezamenlijk koffie drinken.

In Eelde zijn er groepen op dinsdagmiddag en op donderdagmorgen. 
In Zuidlaren in een groep op maandagmiddag.