Jongerenwerk

Jongerenwerk

Het jongerenwerk organiseert samen met de jongeren activiteiten die uitdagend en sportief kunnen zijn, maar ook op het gebied van muziek en cultuur wordt van alles samen georganiseerd.

Daarnaast is de jongerenwerker er ook als een luisterend oor voor jonge mensen en kan hen bij van alles ondersteunen. De jongerenwerker heeft vooral een vertrouwensfunctie. Onze jongerenwerkers zijn ook CJG medewerkers en je kunt ze ook op straat of op school vinden.

Jongerenwerk Plus

Voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problemen is er Jongerenwerk Plus. Het jongerenwerk zal deze jongeren middels een Jongerenwerkplus traject extra ondersteunen. Het jongerenwerk zoekt samen met de jongere naar mogelijkheden en biedt maatwerk in het te volgen traject. Vaak zijn er rondom de jongere diverse problemen op het gebied van wonen, financiën en psychosociale problematiek. Door gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de problemen die er spelen, wordt er geprobeerd wat rust te brengen in het leven van de jongere.
Samen met de consulent van Werkplein Drentsche Aa wordt met de jongere bepaald wat het doel is m.b.t. school of werk en wanneer dit behaald moet zijn.

In het hele traject blijft de jongerenwerker de jongere intensief begeleiden totdat het gezamenlijke doel is behaald en het leven weer wat perspectief biedt. De kracht van de jongerenwerker is dat hij fungeert ‘als luis in de pels’  en als regievoerder over het afgesproken traject.