De vrijwilligers van de hulpdienst zetten zich in voor het welzijn van mensen die door omstandigheden (soms tijdelijk) behoefte hebben aan een beetje extra hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld vanwege chronische ziekte, handicap of depressie. Maar ook ter ondersteuning van mensen die zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben.
Daarnaast kunnen vrijwilligers ingezet worden ter ondersteuning van een mantelzorger voor wie het soms allemaal wat teveel wordt.

  • Vrijwillige hulp is gratis: alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed
  • Vrijwillige hulp is altijd ter ondersteuning van hulp die door familie, buren of vrienden wordt gegeven, nooit ter vervanging van professionele hulp.