Hoe werkt het sociaal team?

Het team zoekt naar mogelijkheden voor mensen met vragen, problemen of ideeën over het dorp. Het team denkt met de inwoner mee over praktische, bij hem of haar passende oplossingen.
Wat kun je zelf doen in het dorp of voor dorpsgenoten? Welke mensen in jouw omgeving kunnen gevraagd worden om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in het dorp, waarbij aansluiting kan worden gezocht? Als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvoor in gang gezet.

Wie vormen het sociaal team?

Een sociaal team bestaat uit maatschappelijk werkers (die vroeger het algemeen maatschappelijk werk in de dorpen deden), Wmo consulenten, een MEE consulent, een jongerenwerker en een buurtwerker. Aanvragen voor Wmo worden door dit team gedaan naast ondersteuning bieden of gepaste hulp inzetten bij andere problematiek zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden, echtscheiding etc. burenruzies, verwaarlozing etc. Naast hulp bieden waar al problemen zijn ontstaan wordt juist ook preventief gewerkt om de samenleving te versterken, mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden, vanuit jongerenwerk en buurtwerk samen met het sociaal team.

Hoe gaan wij te werk?

  • Gesprek met de inwoner(s): samen in kaart brengen wat er speelt.
  • Samen zoeken naar mogelijkheden: wat kan een inwoner zelf nog doen? Waar kunnen mensen uit zijn sociale netwerk bijspringen? Waarbij kunnen vrijwilligers of anderen in het wijknetwerk helpen?
  • Als het nodig is professionele hulp, specialistische zorg en/of hulpmiddelen regelen.

U kunt de sociale teams bereiken op:

Telefoonnummer: 0592 – 26 67 37
E-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl

Eelde Paterswolde

Het sociaal team voor Eelde Paterswolde werkt vanuit Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4 in Paterswolde.

Inloopspreekuur: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

e-mail: sociaalteameeldepaterswolde@tynaarlo.nl

Vries

Het sociaal team voor Vries werkt vanuit Dorpshuis ‘De Pan’ Nieuwe Rijksweg 37 in Vries

Inloopspreekuur: maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

e-mail: sociaalteamvries@tynaarlo.nl

Zuidlaren

Het sociaal team voor Zuidlaren werkt vanuit MFA De Ludinge Ludinge 4 in Zuidlaren

Inloopspreekuur: woensdagmorgen van 9.00 -12.00 uur

e-mail: sociaalteamzuidlaren@tynaarlo.nl