De klussendienst is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten, die zelf sommige klusjes niet meer kunnen doen. Vrijwilligers van de klussendienst kunnen gewone huis-, tuin- en keukenklusjes voor u doen, waarvoor in de regel geen erkende vakman of installateur wordt ingeschakeld.

De klussen worden uitgevoerd door vrijwilligers. De aanvrager betaalt daarom een kleine bijdrage voor het uitvoeren van de klus. Voor 1 klus (die niet meer tijd mag vragen dan 1 dagdeel à 3 uur) wordt € 10,- in rekening gebracht. Worden op dat dagdeel meerdere klussen uitgevoerd, dan betaalt de aanvrager voor elke extra klus € 5,50.

  • De vrijwilliger, die is benaderd voor het uitvoeren van de klus maakt met u een afspraak voor de uitvoering.
  • De vrijwilliger gebruikt het eigen gereedschap, maar kan ook gebruik maken van het gereedschap van de klussendienst.
  • Na de uitvoering van de klus rekent u direct af met de vrijwilliger.
  • Bij twijfel over de aard en omvang van de klus neemt de plaatselijke coördinator van de klussendienst eerst contact met u op.