Het jongerenwerk organiseert samen met de jongeren activiteiten die uitdagend en sportief kunnen zijn, maar ook op het gebied van muziek en cultuur wordt van alles samen georganiseerd. Daarnaast is de jongerenwerker er ook als een luisterend oor voor jonge mensen en kan hen bij van alles ondersteunen. De jongerenwerker heeft vooral een vertrouwensfunctie. Onze jongerenwerkers zijn ook CJG medewerkers en  daardoor ook te vinden op straat of op school.

Bekijk hieronder een video gemaakt door de jongeren tijdens de Week van Respect. Alle video’s zijn te bekijken op het youtubekanaal van Jongerenwerk Trias.

KANS Mentoring

KANS Mentoring is een gratis mentorprogramma voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het doel van het mentortraject is dat de jongere na verloop van tijd zelfstandig verder kan en weet bij wie hij of zij om hulp kan vragen als dat nodig is. 

Met een mentor van KANS Mentoring kunnen jongeren naast een luisterend oor ondersteuning krijgen bij:

  • omgaan met leeftijdsgenoten, voor jezelf opkomen, hulp vragen, je netwerk gebruiken, jezelf beter leren kennen, omgaan met gevoelens van eenzaamheid;
  • beter plannen van huiswerk, voorbereiden op tentamens en toetsen, indelen van de dag, structuur aanbrengen in activiteiten;
  • ontdekken waar je goed in bent, wat wil je voor jezelf in de toekomst, welke opleiding kan daarbij passen;
  • een (bij)baan vinden, overzicht houden op uitgaven, leren sparen en inzicht krijgen wat het kost om zelfstandig te gaan wonen.

>> Ga naar de website van KANS Mentoring voor meer informatie om een mentor aan te vragen of om je aan te melden als mentor

Jongerenwerk Plus

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere problemen is er Jongerenwerk Plus. Het jongerenwerk zal deze jongeren door middel van een Jongerenwerk Plus traject extra ondersteunen. Het jongerenwerk zoekt samen met de jongere naar mogelijkheden en biedt maatwerk in het te volgen traject. Vaak zijn er rondom de jongere diverse problemen op het gebied van wonen, financiën en psychosociale problematiek. Door gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de problemen die er spelen, wordt er geprobeerd wat rust te brengen in het leven van de jongere.

Samen met de consulent van Werkplein Drentse Aa wordt met de jongere bepaald wat het doel is m.b.t. school of werk en wanneer dit behaald moet zijn. In het hele traject blijft de jongerenwerker de jongere intensief begeleiden totdat het gezamenlijke doel is behaald en het leven weer wat perspectief biedt. De kracht van de jongerenwerker is dat hij fungeert ‘als luis in de pels’  en als regievoerder over het afgesproken traject.