Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel ouderen niet goed op de hoogte zijn van mogelijkheden die er zijn om het zelfstandig wonen te vereenvoudigen of te veraangenamen. Daarom is Huisbezoek 75+ opgezet.

Daarnaast is het belangrijk om de wensen van ouderen binnen de gemeente te kennen om het beleid daar op af te kunnen stemmen.

Maandelijks stuurt de gemeente een aantal ouderen een brief met uitleg over het project. Bij de brief zit een antwoordkaart die u terug kunt sturen als u geen bezoek wilt. Mensen die de kaart niet terugsturen worden binnen enkele weken gebeld door een seniorenvoorlichter om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek heeft de seniorenvoorlichter een vragenlijst en een informatiemap bij zich. Aan de hand van de vragenlijst wordt samen met u bekeken welke onderwerpen voor u interessant zijn.

De huisbezoeken worden afgelegd door seniorenvoorlichters van Trias. Deze voorlichters zijn vrijwilligers die een speciale training hebben gevolgd en kennis hebben van bestaande voorzieningen en regelingen. De coördinatie is in handen van Trias.

U kunt ook zelf een huisbezoek aanvragen!

Neem contact op via 0592 – 338 938 of mail: info@stichtingtrias.nl

Elke 4 jaar wordt een evaluatie van het project Huisbezoek 75+ geschreven. Lees hier de actuele rapportage van het project.