Meer grip op je leven en glans in je toekomst

Grip & glans is een cursus voor 60-plussers die op een positieve manier, samen met anderen, willen werken aan meer leefplezier en een groter gevoel van welbevinden. Stichting Trias organiseert de cursus in samenwerking met de gemeente Tynaarlo en de sociale teams.

Ouder worden gaat vaak gepaard met allerlei veranderingen zoals: verlies van een partner of andere dierbaren, gezondheidsproblemen, verminderde mobiliteit en pensioen. Vaak gaan mensen dan op zoek naar een nieuwe balans in het leven. De Grip & glans-cursus kan hieraan een positieve bijdrage leveren. Omdat het in groepsverband is kunnen de deelnemers elkaar hierbij ondersteunen en ontstaan er vaak langdurige contacten. De Grip & glans-cursus kunt u zien als een ontdekkingsreis naar eigen mogelijkheden, keuzes en beslissingen. Samen met twee ervaren docenten gaat u aan de slag met zaken als positief denken, initiatief nemen en daadkracht. Hierdoor kunt u meer genieten van grote en kleine dingen en zult u uw sociale netwerk uitbreiden en versterken. De Grip & glans-cursus kan u ook ondersteunen bij langer (zelfstandig) thuis blijven wonen.

De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Tynaarlo die:

  • hun sociale contacten willen uitbreiden
  • op zoek zijn naar manieren om uit hun isolement te komen
  • weer grip op hun leven willen krijgen
  • hun leven wat willen opvrolijken
  • willen leren om het leven een positieve draai te geven

Het gaat over dingen die ertoe doen. Ik weet mezelf nu beter op te vrolijken en kan beter met tegenslagen omgaan. Grip & glans zet je aan het denken en ik ben weer dingen gaan ondernemen

Meer informatie en aanmelden

Kosten: € 25,00 voor inwoners van de gemeente Tynaarlo
Start: maandag 14 september 2020 van 10.00 – 12.00 uur (in totaal 6 bijeenkomsten en een terugkomdag)
Locatie: Ons Dorpshuis te Paterswolde, Mw. B. Boermalaan 4

Heeft u nog vragen over de Grip & glans-cursus of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met Trias, Vera Lolkema, 0592 338 938 vera.lolkema@stichtingtrias.nl of Nieske van Sichem, Grip & glans docent/begeleider, 06-508 988 38 n.vansichem@ziggo.nl

Grip & glans is ontwikkeld door het UMCG en de Rijks Universiteit Groningen.