Buurtwerk brengt mensen samen en problemen dichter bij oplossingen. Samen met vele vrijwilligers en lokale partners werken we aan ons doel: sociale en vitale buurten waarin bewoners zich inzetten voor elkaar en hun buurt. Straten, buurten en wijken samen met bewoners leefbaar en veilig maken. We stimuleren eigen kracht van kwetsbare bewoners en daarnaast activeren we mensen om zich in te zetten.

We ondersteunen Belangenverenigingen en bewoners met nieuwe initiatieven.