Bevorderen van ‘samen leven’

Ondersteunen en stimuleren van mensen in hun dagelijks leven, daar draait het om bij Trias.

Trias is een professionele dienstverlener op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Wij leveren diensten, die gericht zijn op het versterken van sociale cohesie en sociale infrastructuur, met als doel: het bevorderen van het ‘samen leven’. De unieke kracht van Trias schuilt in onze brede aanwezigheid in de samenleving. Onze blik is breed en we hebben veel contacten in de wijk, informeel en formeel.

Ons aanbod