We werken samen vanuit vertrouwen en eigen regie. We streven naar professionals die trots zijn op de organisatie. Professionals die zich vol passie inzetten om gezamenlijk invulling te geven aan het perspectief van inwoners en de organisatie.

Missie

Meedoen in de samenleving voor iedereen!

Trias is een welzijnsorganisatie in de gemeente Tynaarlo. Op laagdrempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het versterken van hun eigen regie en duurzame participatie. Waar nodig ondersteunt Trias inwoners om zo optimaal en duurzaam mogelijk mee te doen in de samenleving.

Visie

Om lokaal maatschappelijke ondersteuning te bieden werken onze professionals en vrijwilligers nauw samen met andere professionals. Op innovatieve en bevlogen wijze werken we doel- en resultaatgericht aan het vergroten van het welbevinden van de inwoner op meerdere levensgebieden. Hierbij staan eigen kracht en regie van de inwoner centraal.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit en zijn verbonden met onze bedrijfscultuur. Wat is onze overtuiging en waar geloven we in?

Verbindend
Welzijn in verbondenheid voor iedereen. Wij hebben het vermogen om ons aan te sluiten bij en ons te verbinden met verschillende doelgroepen en samenwerkingspartners.

Eigen regie
Met betrokkenheid naar onze doelgroep handelen wij vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wij zetten ons volledig in om inwoners te stimuleren duurzaam eigen regie over hun leven te nemen.

Passie
We zijn toegewijd en bevlogen. Op deskundige wijze geven wij invulling aan ons werk, met als uitgangspunt dat de mens met zijn talenten altijd centraal staat.

Innovatief
Wij zijn ondernemend, proactief en resultaatgericht. Wij creëren kansen om inwoners perspectief te geven.