Hulp voor als u er alleen niet uitkomt

Heeft u een probleem of vraag heeft waar u zelf niet uitkomt, of waar iemand in uw omgeving u niet mee kan helpen? Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met uw relatie, gezin, financiën, of  iets anders, neem dan gerust contact met ons op. De maatschappelijk werker kan u de weg wijzen bij regelwerk en eventueel deskundige hulp inschakelen als dat nodig is. Samen gaan we op zoek naar de juiste aanpak, personen of organisaties.

Advies en Ondersteuning

Heeft u een probleem of vraag heeft waar u zelf niet uitkomt, of waar u iemand in uw omgeving niet mee kan helpen? Als het niet goed gaat met uw relatie, gezin, uw financiën, of als er iets anders is waar u alleen niet uit komt, neem dan gerust contact met ons op. De maatschappelijk werker kan u de weg wijzen bij regelwerk en deskundige hulp inschakelen als dat nodig is. Samen gaan we op zoek naar de juiste antwoorden, personen of organisaties.

Relatie en Scheiding

Bij relatieproblemen is het vaak moeilijk om met elkaar te praten. Er is ruzie en samen kom je niet verder. Het lost niets op, de ander begrijpt je niet en er ontstaat verwijdering. Met hulp van de maatschappelijk werker zijn er verschillende manieren om toch verder te komen. Door zicht te krijgen op hoe we voelen, denken en handelen zodat je kunt herkennen waar het mis kan gaan en leert om het op te lossen. Maatschappelijk werkers kunnen helpen, door middel van ondersteunende gesprekken, om in contact te komen met elkaar.

In sommige situaties besluiten partners om toch uit elkaar te gaan. Dit kan ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Vaak moet er veel geregeld worden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bij een scheiding is het nodig om afspraken te maken over, alimentatie, omgang of (eventuele) co- ouderschap. Er zal een ouderschapsplan moeten komen waar alles in beschreven is. Bij het maatschappelijk werk kunt u hierover informatie krijgen.

Meer informatie over echtscheiding vindt u o.a. op: echtscheiding-Wijzer.nl en echtscheiding.nl.

Administratie en Financiën

U kunt bij ons terecht met vragen of problemen die te maken hebben met uw financiële situatie. Samen gaan we op zoek naar de oorzaken van uw financiële problemen en probeert u weer grip te krijgen op uw financiën. Wanneer u een of meerdere schulden heeft bij instanties, bedrijven of banken kan het gebeuren dat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. We spreken dan van een problematische schuldensituatie. Samen met u kijken we dan naar de mogelijkheden voor een schuldenregeling. Voor een feitelijke schuldenregeling zal de maatschappelijk werker u verwijzen naar de Kredietbank.

Financiële problemen gaan dan ook vaak samen met andere problemen of kunnen andere problemen veroorzaken, bijvoorbeeld: relatie en/of opvoedingsproblemen, neerslachtigheid. In de gesprekken zal hier aandacht voor zijn en zal gekeken worden of naast hulp bij financiën ook andere hulp nodig is.

Huiselijk geweld

Heeft u te maken met of bent u getuige van huiselijk geweld? Of heeft u vermoedens? In alle gevallen is hulp vragen het begin van een oplossing.

U kunt contact opnemen het steunpunt huiselijk geweld Drenthe. Veilig Thuis Drenthe kunt u vinden op: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/veilig-thuis-drenthe.html Telefoonnummer: 0592 – 378 128

School Maatschappelijk werk

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gewoon goed op school. Maar sommigen hebben moeilijkheden thuis, op school of in hun dagelijks functioneren. Vaak wordt dit het eerst gesignaleerd op school.

Problemen uiten zich bijvoorbeeld in niet goed functioneren op school en/of het niet naar de zin hebben. Wij helpen bij het oplossen van problemen. We zoeken uit waar het aan ligt, of de situatie op school optimaal is en of het mogelijk is om thuis iets te doen wat helpt.