Relatie

Bij relatieproblemen is het vaak moeilijk om met elkaar te praten. Er is ruzie en samen kom je niet verder. Het lost niets op, de ander begrijpt je niet en er ontstaat verwijdering. Met hulp van de maatschappelijk werker zijn er verschillende manieren om toch verder te komen. Door zicht te krijgen op hoe we voelen, denken en handelen zodat je  kunt herkennen waar het mis kan gaan en leert om het op te lossen. Maatschappelijk werkers kunnen helpen, door middel van ondersteunende gesprekken, om in contact te komen met elkaar.

In sommige situaties besluiten partners om toch uit elkaar te gaan. Dit kan ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Vaak moet er veel geregeld worden, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bij een scheiding is het nodig om afspraken te maken over, alimentatie, omgang of (eventuele) co- ouderschap. Er zal een ouderschapsplan moeten komen waar alles in beschreven is. Bij het maatschappelijk werk kunt u hierover informatie krijgen.

Meer informatie over echtscheiding vindt u o.a. op: www.echtscheiding-Wijzer.nl en www.echtscheiding.nl.