Eelderwolde

Peuteropvang in Eelderwolde

De Peuteropvang in Eelderwolde is gehuisvest in KDV Woelwaters en open op maandag- en woensdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur. De groep staat onder begeleiding van vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

 

Ouderbijdrage

De peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor wordt er gerekend met bruto uurtarieven. Een deel van dit uurtarief wordt vergoed.

Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag  kunnen deze vergoeding aanvragen via de belastingdienst (www.toeslagen.nl). De totale jaar kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang (alleen de schoolweken). De kosten op jaarbasis worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12 maanden. U ontvangt dus iedere maand een factuur.