Overblijf

In een relatief zeer kort tijdbestek zien pedagogisch medewerkers en vrijwilligers er op toe dat de kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken en begeleiden zij de kinderen bij het buiten- en binnenspel. Tonen interesse in de kinderen, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. De lunchpauze is vrije tijd en mag losser zijn dan de lestijd maar er worden wel regels gehanteerd zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Dit alles heeft een positief effect op de leerresultaten in de middag.

Ingezet worden groepshulpen en/of pedagogisch medewerkers (op tenminste SPW-3 niveau) en vrijwilligers die organisatorische en indien nodig pedagogische ondersteuning ontvangen van de coördinator overblijven van Trias;

Trias verzorgt overblijven op OBS de Westerburcht en CBS Menso Altingde in Eelde-Paterswolde.  .