Eelderwolde: Woelwaters

Kinderdagverblijf Woelwaters is gevestigd in twee naast elkaar gelegen locaties. De groepen Kikkertjes en Bevers zijn ondergebracht in Kindcentrum Ter Borch, de groepen Guppies, Eendjes en Vlinders in MFA Borchkwartier. De kinderen worden opgevangen in gemengde groepen van 0 t/m 3 jarigen onder begeleiding van een vast team pedagogisch medewerkers. Juist door het verschil in leeftijd en ontwikkelingsfase leren de kinderen veel van elkaar. De groep is als een groot gezin.

Peuteropvang

Peuteropvang vindt plaats op de maandag- en woensdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur, tijdens de schoolweken. Anders dan op het dagverblijf, worden alle kinderen op hetzelfde tijdstip gebracht en gehaald. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties en de feestdagen. Kijk voor meer informatie in de Informatiebrochure Peuteropvang Woelwaters.

Fijne tijd voor uw kind

Binnen- en buitenruimte zijn even belangrijk en aantrekkelijk, maar veilig, ingericht. Zowel het handelen van de pedagogisch medewerkers, als het aanbod van activiteiten en de inrichting van ruimtes zijn erop gericht uw kind een fijne tijd te bezorgen en de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.