Oudercommissie KDV Ieniemienie

Wat doet de Oudercommissie (OC) van Ieniemienie?

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, specifiek voor deze locatie. We doen dit door te fungeren als aanspreekpunt voor ouders en Stichting Trias.
De OC brengt advies uit op vele gebieden, zoals het pedagogisch beleid, de tevredenheid van ouders of de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. We denken bijvoorbeeld mee over het verbeteren van de locatie, brengen vier keer per jaar een nieuwsbrief uit en helpen mee met het organiseren van diverse activiteiten, zoals ouderavonden en het lentetreffen. Vergaderen met het clusterhoofd doen we eens in de twee maanden en tussendoor komen we bij elkaar in verband met de nieuwsbrief of activiteiten.

Vergaderdata

De vergaderingen van de lokale OC Ieniemienie zijn vrij toegankelijk voor alle ouders. Er wordt vergaderd van 19.30 uur tot 21.30 uur in Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan 4 of bij één van de oudercommissie leden thuis. De data waarop vergaderd wordt, zijn altijd op te vragen middels het e-mailadres van de oudercommissie.

Hoe kunt u ons vinden?

Heeft u een vraag, wilt u een onderwerp aandragen waarvan u zou willen dat de OC dit aankaart, of bent u geïnteresseerd in de notulen van onze vergaderingen? U kunt ons altijd persoonlijk of per e-mail (ocieniemienie@gmail.com) benaderen.

Lid worden van de oudercommissie

We kunnen altijd versterking gebruiken! Wilt u lid worden van de oudercommissie, neem dan contact op met ons op via ocieniemienie@gmail.com. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.