Oudercommissie KDV Dikkie Dik

Wat doet de Oudercommissie van Dikkie Dik?

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, specifiek voor deze locatie. We doen dit door te fungeren als aanspreekpunt voor ouders en Stichting Trias.

De OC brengt advies uit op vele gebieden, zoals het pedagogisch beleid, de tevredenheid van ouders of de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. We denken mee over bijvoorbeeld de aanschaf van nieuw speelgoed of het verbeteren van de locatie. Verder brengen we vier keer per jaar een nieuwsbrief uit en helpen we bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals een informatieavond of het zomerfeest. Vergaderen met het clusterhoofd doen we zes keer per jaar en tussendoor komen we bij elkaar i.v.m. de nieuwsbrief of activiteiten.

Naast deze activiteiten die specifiek op Dikkie Dik gericht zijn, vaardigen we ook mensen af om zitting te nemen in de centrale oudercommissie van Stichting Trias, die de belangen behartigt van de totale kinderopvangorganisatie.

Vergaderdata

De vergaderingen van de lokale OC Dikkie Dik zijn vrij toegankelijk voor alle ouders. Er wordt vergaderd van 19.30 uur tot 21.30 uur in Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan 4, de data waarop vergaderd wordt, kunt u vinden op de borden bij de ingang van Dikkie Dik.
 

Hoe kunt u ons vinden?

Hebt u iets te vragen, wilt u een onderwerp aandragen waarvan u zou willen dat de OC dit aankaart, of bent u geïnteresseerd in de notulen van onze vergaderingen? U kunt ons altijd persoonlijk of per e-mail (dikkiedikoc@gmail.com) benaderen.
 

Lid worden van de oudercommissie

We kunnen altijd versterking gebruiken! Wilt u lid worden van de oudercommissie, neem dan contact op met ons op via dikkiedikoc@gmail.com. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.