Klokhuis

BSO Klokhuis is gevestigd in het Punthoes  in Eelde waar ook de bibliotheek, Peuteropvang Klain Grut en KDV Dikkie Dik zijn gevestigd. Er worden per dag maximaal 70 kinderen opgevangen.
We beschikken over vier binnenruimtes waardoor de mogelijkheid bestaat om de groepen op niveau in te delen. Iedere groep heeft zijn vaste medewerkers zodat kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving worden opgevangen. Er is o.a. een theaterhoek, knutselhoek en een ‘chillruimte’ voor de oudere kinderen.

Buitenspeelruimte

BSO Klokhuis beschikt over een fantastische buitenspeelruimte waar uw kind naar hartenlust kan ontdekken, fantaseren en sporten! Verder is er een prachtige leskeuken in het gebouw die veel culinair plezier biedt, vooral tijdens de speciale vakantieactiviteiten.

Activiteiten

Er is aandacht voor zowel culturele, muzikale als sportieve activiteiten. Dagelijks is er een aanbod voor de kinderen dat aansluit bij hun interesses. Het activiteitenaanbod wordt vaak afgestemd op de verschillende thema’s die we door het jaar heen aanbieden. Bijvoorbeeld: Circus, Afrika, Weven en Naaien, Koken etc.. We beschikken over professionele muziekinstrumenten waarmee we gezamenlijk liedjes zingen en muziek maken en een eigen ‘Klokhuisband’ presenteren.
We streven er naar om één keer per jaar een ‘groot’ project uit te voeren. Het laatste project was: ‘Dino’s!’. Het Klokhuis werd gedurende deze periode omgebouwd tot een waar Dinopark. De binnentuin werd omgetoverd tot een tuin met ‘echte dino’s’, gemaakt door de kinderen van klei, papier en allerlei andere materialen. Ook werden er dino-eieren gemaakt, voorgelezen (en zelf gelezen) over hoe de dieren in die tijd leefden. Hoe zag de wereld er toen uit? Als afsluiting is er, naar oud Spaans gebruik, een Pinata gemaakt in de vorm van een Dino. Er wordt altijd (ook) een buitenactiviteit aangeboden omdat we het belangrijk vinden dat kinderen na schooltijd lekker buiten kunnen spelen en bewegen!
Tijdens vakantieweken bieden we altijd extra activiteiten. Meestal werken we ook dan aan de hand van een thema. Er is tevens de mogelijkheid om af en toe uitstapjes met de kinderen te maken, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het speelgoedmuseum of picknicken in het bos.