Eendenkooi

Het schooljaar 2017-2018 zal er (ver)nieuwbouw plaatsvinden op de locatie van BSO Palet.

Mede hierdoor is BSO Palet verhuisd naar de locatie aan de Kooistukken waar ook BSO De Eendenkooi is gevestigd.

Het komende schooljaar zullen alle kinderen van groep 1 t/m 8 dus op één locatie worden opgevangen. Basisschool de Westerburcht is eveneens gevestigd in hetzelfde gebouw met de groep 1 t/m 5.

Het komende jaar hebben we hier de beschikking over één grote groepsruimte, specifiek voor de BSO, en gaan we samen met de school gezamenlijk twee onderbouwlokalen gebruiken voor de opvang van de jongste groep kinderen.

Aansluitend aan deze lokalen bevindt zich een groot speelterrein voor de jongste kinderen en hebben de oudste kinderen aangrenzend aan hun ruimte ook de beschikking over een groot buitenspeelterrein. Hier is alle ruimte voor voetballen, ontdekken, organiseren van activiteiten etc. Verder hebben we de extra mogelijkheid om gebruik te maken van het speellokaal.

Doordat we de specifieke leeftijdsgroepen opvangen in eigen basisgroepen zijn we (nog) beter in staat om de kinderen activiteiten en begeleiding aan te bieden passend bij hun ontwikkelings- en leeftijdsniveau.

Omdat we het belangrijk vinden om kinderen serieus te nemen en te luisteren naar hun behoeftes hebben we samen met de kinderen nagedacht over de inrichting van de ruimtes. Regelmatig vergaderen we met de oudste kinderen om te horen en bespreken hoe het gaat. Hier kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen, ingebracht door de kinderen en/of de groepsleiding.

Er is aandacht voor zowel culturele, muzikale als sportieve activiteiten. Dagelijks is er een aanbod voor de kinderen die aansluit bij hun interesses. Het activiteitenaanbod wordt vaak afgestemd op de verschillende thema’s die we door het jaar heen aanbieden.

B.v. Toneelspelen (met afsluitend groots optreden), cowboys en ridders, Natuur.

Er wordt altijd voor ‘buiten’ een activiteit aangeboden omdat we het belangrijk vinden dat kinderen na schooltijd ook heerlijk buiten spelen en bewegen!

Tijdens de vakanties is er tevens de mogelijkheid om af en toe uitstapjes met de kinderen te maken. Bv. naar de kinderboerderij, ‘survivaltocht, kompastocht etc.

 

Belangrijk:

Zoals eerder vermeld zal er aan de locatie Jan Steenweg het komende jaar een nieuw schoolgebouw worden gebouwd. Zodra deze in gebruik wordt genomen (verwachting is schooljaar 2018-2019) zullen zowel BSO Eendenkooi als BSO Palet gezamenlijk, als één BSO, hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.