Kinderopvang

Trias Kinderopvang biedt een veilige plek waar uw kind zich spelenderwijs ontwikkelt.  

Waar de ruimte is om te groeien.

Waar, samen met andere kinderen, de wereld wordt ontdekt. 

Rode draad in ons Pedagogisch beleid:   
"We benaderen kinderen actief en positief."

Kernpunten zijn:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind; 
  • Luisteren naar wat een kind eigenlijk bedoelt en wil; 
  • Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren; 
  • Het kind helpen bij het oplossen van problemen; 
  • Duidelijk zijn en opkomen voor eigen behoeften; 
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag en grenzen stellen; 
  • Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van normen en waarde

 Dit realiseren we door onze pedagogisch medewerkers te stimuleren en te coachen op interactievaardigheden.

Ouderportaal

Door middel van het ouderportaal en de ouderapp wordt u dagelijks met berichtjes of foto’s op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw kind. Ook kunt u zelf berichten aan de groep sturen. U kunt tevens heel eenvoudig zaken als het aanvragen van ruildagen en extra dagdelen via de app of het portaal regelen. Zie hier een korte demonstratie van het Konnect Ouderportaal.

Flexibele opvang

Trias Kinderopvang biedt zowel opvang in vaste blokken als flexibele opvang. Heeft u behoefte aan opvang die niet binnen ons standaard pakket valt dan doen wij u graag een voorstel voor opvang op maat, passend bij uw wensen. Wilt u meer weten over ons aanbod, mail dan naar: info@skidkinderopvang.nl of bel 0592 - 304 190.

Kwaliteit

Sinds 29 oktober 2009 zijn al onze Kinderdagverblijven (sinds 1 april 2017 inclusief Peuteropvang) en BSO ’s HKZ gecertificeerd. Het HKZ certificaat staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat wil zeggen dat we onze dienstverlening goed op orde hebben, zowel administratief als inhoudelijk en ook voortdurend werken aan mogelijke verbeteringen. We vragen daarbij uw mening in klanttevredenheidsonderzoeken.Het Keurmerk instituut controleert jaarlijks of we aan alle voorwaarden voor certificering voldoen.          

Meer informatie vindt u op : www.hkz.nl