Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen in verband met de lockdown om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat ook in deze onzekere tijden onze klanten en verwijzers kunnen rekenen op advies en ondersteuning.

Dit betekent dat onze (inloop)locaties gesloten zijn maar dat wij wel telefonisch bereikbaar zijn. Er zal in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021 geen fysiek contact plaatsvinden met onze hulpverleners, vrijwilligers of andere medewerkers van de organisatie. 

  • Dit wil zeggen dat er geen huisbezoeken en overleggen plaatsvinden. Onze medewerkers zullen via de telefoon of mail hun klanten ondersteunen. Een uitzondering hierop zijn de zgn. zorgoverleggen, deze vinden wel plaats op afspraak op de locatie.
  • Ook de spreekuren komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen telefonische contactmomenten plaatsvinden.
  • Verder worden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit onze projecten tot nader bericht opgeschort.
  • De BelBus rijdt alleen in geval van nood en in overleg met de chauffeur.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingtrias.nl. Onze diensten zijn normaal te bereiken via de hieronder genoemde telefoonnummers, ook te vinden op onze contactpagina.

Wij hopen met deze maatregelen onze dienstverlening tijdens deze weken zoveel mogelijk op pijl te houden.

Belangrijke telefoonnummers

Stichting Trias Algemeen 0592 33 89 38 | info@stichtingtrias.nl
Sociale teams Tynaarlo 0592 – 26 67 37 | sociaalteam@tynaarlo.nl

Boekingskantoor BelBus Vries en Zuidlaren – 0592 – 338 933
Boekingskantoor BelBus Eelde Paterswolde – 06 – 83 09 07 38

Boekingskantoor PlusBus – 0592 – 33 89 38 | boekingskantoor@stichtingtrias.nl

Dorpshuis Vries – 0592-543612 | de.pan@stichtingtrias.nl
Dorpshuis Eelde Paterswolde – 050-3095791 | ons.dorpshuis@stichtingtrias.nl
Dorpshuis Zuidlaren – 050-4095988 | ludinge@stichtingtrias.nl
Dorpshuis Eelderwolde – 050-5218080 | borchkwartier@stichtingtrias.nl