Vries

Dorpshuis De Pan

Het dorpshuis heeft verschillende zalen die voor verschillende doeleinden geschikt zijn. Gebruikers van het dorphuis zijn de Harmonie, ICO, Alpha College, Vrouwen van Nu, ANBO en natuurlijk de verschillende (buurt-) verenigingen uit het dorp Vries. In het dorpshuis zijn 4 zalen van circa 50m2 die schakelbaar zijn tot één grote zaal. Daarnaast is er nog een soosruimte en een biljartzaal.

Geschiedenis

Schoolgebouw gesticht als Openbare Lagere School in 1915 en ontworpen door W.O.D. Havermans in een aan de Amsterdamse School verwante stijl. Naast de oorspronkelijke hoofdentree bevindt zich een gevelsteen met het opschrift W.O.D. Havermans arch. BNA. In 1929 werd de school in bijpassende trant uitgebreid met een lokaal en een toiletgroep aan de westkant. De school was in gebruik als bibliotheek en clubhuis, waartoe de oorspronkelijk hoofdentree is verschoven van de Nieuwe Rijksweg naar de achterzijde. Na de verbouwing in 1995 is de oorspronkelijke hoofdentree weer in ere hersteld en is het gebouw volledig in gebruik als dorpshuis.