Stichting Trias is een brede instelling voor Welzijn en Kinderopvang in de gemeente Tynaarlo. 

In onze Kinderopvang bieden wij opvang in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, peuteropvang
en buitenschoolse opvang.

Binnen Welzijn bieden we sociaal cultureel werk (opbouwwerk, ouderenwerk en jongerenwerk),
nemen we deel in de sociale teams binnen de gemeente Tynaarlo en exploiteren we 
dorpshuizen/multifunctionele accommodaties.In de hele organisatie zijn 130 beroepskrachten en 350 vrijwilligers werkzaam.

Samengaan Trias Kinderopvang en skidkinderopvang (persbericht)