Dorpshuizen & MFA's overlay
Ontmoeten & ondersteunen overlay
Vrijwilligerswerk overlay

Met ingang van 1-1-2018 zijn de onderdelen Welzijn en Kinderopvang van Trias van elkaar afgesplitst.

Trias Welzijn is bestuurlijk gefuseerd met SPiNN en MJD en zijn samen verbonden onder de naam Vlechter. De drie stichtingen zijn alle maatschappelijk ondernemende organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland. Binnen het sociale domein hebben de organisaties zich gespecialiseerd in sociaal werk, geïndiceerde zorg, jeugd- en jongerenwerk en participatie. Het welzijnswerk in de gemeente Tynaarlo gaat door onder de naam Trias.

Trias Kinderopvang is juridisch gefuseerd met skidkinderopvang. Beide stichtingen zijn gedeeltelijk werkzaam in hetzelfde gebied en beogen hetzelfde doel: het bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, een plek waar ouders hun kind met een gerust hart achter kunnen laten. De kinderopvang gaat door onder de naam skidkinderopvang.

Er wordt gewerkt aan het herzien van de websites, momenteel is alle relevante informatie voor zowel Welzijn als Kinderopvang nog te vinden op www.stichtingtrias.nl.